Всички публикации от текстове.com

Можем ли да се откажем от теста с детектор на лъжата?

В случай, че сте служител на голяма фирма, която периодично поръчва изследвания с полиграф за своите служители, би следвало да имате известен опит с теста, който предстои. Има още