Можем ли да се откажем от теста с детектор на лъжата?

В случай, че сте служител на голяма фирма, която периодично поръчва изследвания с полиграф за своите служители, би следвало да имате известен опит с теста, който предстои.

Ако не, на страниците на Detector-na-lajata.com можете да се запознаете подробно с начините на провеждане на теста с детектора на лъжата и какви са условията и причините, поради които се стига до него, както и има ли шанс да бъде излъган. Някои от големите фирми залагат на такъв тест още при встъпването в длъжност на своите служители, за да могат да дали могат да гласуват доверие на кандидатите. Освен това, също се правят и периодични изследвания за проверка на лоялността, които намаляват рисковете от измами, кражби и ли изтичане на конфиденциална информация и др. Можем ли да се откажем от теста с детектор на лъжата в Detector-na-lajata.com? Да, тестът е доброволен и се провежда само, след изричното съгласие на изследваното лице и то в писмен вид. Отказът от теста, може да бъде изтълкуван, като опит за укриване на информация и съответно наличие на вина, особено, ако има конкретен казус.

Можем ли да се откажем от теста с детектор на лъжата?

Какво представлява тестът с детектора на лъжата? Той се прави с уред, наречен полиграф, който е дигитален, за разлика от неговия първоначален вид и отчита няколко типа физиологични изменения едновременно. Това са сърдечната дейност и дишането, както и промяната в проводимостта на кожата. Към тялото на изследваното лице се прикрепят датчици, коти се свързват с апаратурата, която е настроена, според нивото на емоционалност на лицето. Едни от най-често срещаните въпроси са дали тестът може да се повлияе в погрешната посока, заради високо кръвно или от напрежение. Отговорът е отрицателен по няколко причини. От една страна, се прави предварително интервю с изследваните лица, когато се установява здравословното състояние, евентуалния прием на медикаменти и степента на адекватност на лицата. През цялото време се поддържа спокойна атмосфера, а дори и да има известна нервност, то показателите, които се разглеждат от специалистите, анализиращи полиграмата, са различни. Критериите, които определят изричането на лъжа са други, а освен това апаратурата е настроена по специфичен за изследваното лице начин, който отчита показателите, отвъд наличното или т.нар. базисно напрежение.

Можем ли да се откажем от теста с детектор на лъжата?

Въпросите биват подготвени така, че да бъдат ясно разбираеми и да получат еднозначен отговор, като отсъстват подвеждащи ли изненадващи въпроси. Тестът продължава обикновено около два часа, като понякога, според сложността на казуса, може да продължи и повече време. Методът, както уверяват специалистите, дава отлични резултати. Центърът за Психофизиологични Изследвания „Детектор на лъжата“, работи с професионална техника, произведена от Lafayette, САЩ, каквато използват специалните служби по света. С помощта на изследването, може да се открие истината и да се свалят неправомерните обвинения към някого. Тъй като в много случаи се касае за неоснователни обвинения, то методът може да бъде наречен „Верификатор на истината“. Вижте повече на страниците на Detector-na-lajata.com за професионалния метод, провеждан от квалифицирани специалисти и преценете бихте ли се подложили на тест с детектор на лъжата или не.